Projecten

De SCEZ stimuleert een integrale benadering van het cultureel erfgoed. Erfgoed wordt immers steeds vaker in zijn cultuurhistorische samenhang bekeken en gewaardeerd. Gemeenschappelijke projecten bevorderen dan de samenwerking tussen de vele erfgoedorganisaties.

In Zeeland zijn op het terrein van erfgoed ruim 150 organisaties actief. De ene organisatie houdt zich bezig met monumenten, de andere met dialect, weer een andere met streekdrachten. Een aantal zijn werkzaam in de hele provincie, vele richten zich op een eiland of regio. Het provinciale erfgoed behouden en ontsluiten vraagt dus om een erfgoedbrede aanpak.

Samenwerking bevorderen
De SCEZ bevordert de samenwerking tussen de erfgoedorganisaties door onder meer gemeenschappelijke projecten te ondersteunen. Een aantal van die projecten coördineert de SCEZ zelf. Soms gaat het daarbij om landelijke thema’s, zoals het 'Jaar van de Textiel' in 2000, met als Zeeuws klapstuk de langste merklap ter wereld 'Door Ons Gedaen', het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008 en het 'Jaar van de Tradities' in 2009, dan weer om specifiek provinciale thema’s, zoals in 2004-2009 het project 'Verdronken dorpen in Zeeland' en in 2010 het 'Zeeuws jaar van de fiets'.

Agenda's afstemmen
De adviseurs van de SCEZ hebben regelmatig overleg met verschillende landelijke erfgoedorganisaties over de agenda van jaarthema’s in de komende jaren. Zij bekijken hoe zij een thema voor Zeeland kunnen vertalen naar activiteiten. 

Nieuwe culturele initiatieven
Hebt u ideeën voor provinciale projecten of nieuwe initiatieven opgezet voor een themajaar in Zeeland, meld dit dan bij de SCEZ aan via info@scez.nl. Een van de adviseurs zal daarna contact met u opnemen.