De Zeeuwse Klapbank: Ei je 't a hoore?

'De Zeeuwse Klapbank' is een multimediale presentatie van Zeeuwse dialecten en belicht via een aantal geselecteerde dialectfragmenten de verschillende dialectgroepen van het Zeeuwse taalgebied. De presentatie staat permanent opgesteld in het Belfort in Sluis.

De tekstfragmenten - mensen vertellen hierin over aspecten uit het leven van alledag - zijn opgenomen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en zijn afkomstig van het Meertens Instituut in Amsterdam (Instituut voor onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur, zie ook de website Soundbites) en de vakgroep Nederlandse Taalkunde in Gent.

Ets Zeeuwse klapbank

Zeeuws dialectlandschap
In de tentoonstelling wordt ook, aan de hand van taalkaarten en foto's, de structuur van het Zeeuwse dialectlandschap toegelicht. De reizende tentoonstelling, die twee jaar heeft rondgereisd in Zeeland, staat nu in Sluis opgesteld. Er is ook een cd met twaalf dialectfragmenten, die bij de SCEZ besteld kan worden.