Diensten voor streektalen

Advisering en coördinatie
De SCEZ ondersteunt, stimuleert en coördineert dialectprojecten in de provincie en zorgt zo voor afstemming, samenhang en samenwerking. U kunt hier als erfgoedorganisatie, vereniging, school of particulier ook terecht met allerlei vragen op het gebied van de Zeeuwse dialecten. De adviseur streektalen kent de weg in 'streektalenland' en adviseert u graag over subsidiemogelijkheden, activiteiten en publicaties.

Overlegstructuren
Landelijk en ook internationaal (met name de grensoverschrijdende samenwerking met België) neemt de adviseur deel aan verschillende overlegstructuren, enerzijds om van elkaar te leren en anderzijds om gezamenlijk projecten aan te kunnen pakken.

Middelburg, Provinciehuis - Expert Meeting mei 2010

Samenwerking
Een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking is de tweejaarlijkse Nederlandse Dialectendag van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), met deelnemers uit alle delen van Nederland en Vlaanderen, de jaarlijkse internationale streektaalconferentie en het jaarlijkse streektaaloverleg van de Nederlandse en Vlaamse streektaaladviseurs. De adviseur van de SCEZ, tevens voorzitter van de SND, is hier voor Zeeland nauw bij betrokken.

Ontwikkeling kennismedia
Een luisterrijk project over de Zeeuwse dialecten is de ontwikkeling van de multimediale presentatie 'De Zeeuwse Klapbank' uit 2006. Deze reizende tentoonstelling maakte de Zeeuwse dialecten voor een breed publiek toegankelijk en kreeg in 2010 op het web een digitale variant. De adviseur werkt ook mee aan de ontwikkeling van cursussen over het Zeeuws en nieuwe publicaties over en in het Zeeuws.

Onze producten en diensten

 

Meer informatie