Lezingenreeks streektalen

Een kleine (streek)taal met een grote stem
(reeks II)
 
Streektaal of dialect staat niet los van de overkoepelende Nederlandse standaardtaal. Veel achtergrondinformatie over het Nederlands geldt ook voor onze dialecten. Om dit te illustreren organiseert de adviseur streektalen samen met enkele Vlaamse en Nederlandse taalkundigen een lezingenreeks over het Nederlands en zijn dialecten. 
 
Deze lezingenreeks is het vervolg van de succesvolle reeks die in 2016-2017 werd gegeven. Deze tweede reeks lezingen kan worden gevolgd zonder voorkennis van de eerste reeks.
 
Divers aanbod
In deze lezingenreeks komen diverse onderdelen aan bod, zoals taal en politiek, geschiedenis van de taal, jongerentaal en dialect, het Zeeuwse dialect, maar ook het Afrikaans en de Zeeuwse sporen in Brazilië. De lezingenreeks (tien onderdelen) vindt plaats bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) .
 

Inschrijven en kosten
Deelnemers kunnen inschrijven voor de hele reeks of voor een of meer lezingen. Deelnemers die zich inschrijven voor de hele reeks krijgen voorrang als het aantal inschrijvingen te groot is.

Kosten deelname

 

Inschrijven en meer informatie


 

Lezingenreeks en data

Aanvang 14.30 uur

 


Agenda data