Contactdag Erfgoed en Publiek 2018

Immaterieel erfgoed als schakel tussen mensen en domeinen

Op maandag 24 september 2018 wordt de tweede Contactdag Erfgoed en Publiek gehouden. Het organiseren van contactdagen is een van de initiatieven van het eind 2016 opgerichte samenwerkingsverband van Zeeuwse platforms en vrijwilligersorganisaties op het terrein van cultureel erfgoed en de SCEZ.

Erfgoed in Zeeland: dan heb je het over monumenten, archeologie, museumvoorwerpen, archiefstukken, maar ook over immaterieel erfgoed. Dat laatste wordt nog wel eens gezien als de verhalen bij het materiële erfgoed, maar dat is niet terecht. Immaterieel erfgoed, ook wel volkscultuur genoemd, is een heel eigen gebied binnen het terrein van cultureel erfgoed. 

UNESCO
Sinds Nederland in 2012 het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed uit 2003 ondertekende, komt de reikwijdte van dit gebied ook in ons land steeds meer in beeld. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft uitvoering aan dit verdrag, onder meer door de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, de ontwikkeling van een AmbachtenLab voor musea en via programmalijnen voor kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over de verhouding tussen immaterieel erfgoed en toerisme of over controversieel erfgoed. Daarnaast zal komende jaren ook aandacht uitgaan naar de werking van de Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet voor het immaterieel erfgoed.

Ontmoeten, inspireren en verbinden 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) organiseert samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Deze contactdag is speciaal bedoeld voor medewerkers van

Dagprogramma
Het ochtendprogramma zal bestaan uit een aantal informatieve presentaties waarin de cross-sectorale waarde van immaterieel erfgoed tot uitdrukking komt. De focus van het middagprogramma zal komen te liggen op interactieve kennismaking met immaterieel erfgoed in de vorm van diverse workshops en demonstraties van erfgoedgemeenschappen >>

Aanmelden
Deelname aan deze dag is kosteloos maar aanmelden is verplicht. U kunt uw aanmelding vóór 17 september 2018 mailen naar Romy van Voren, rjm.van.voren@scez.nl
Graag vernemen wij van u de

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over immaterieel erfgoed en volkscultuur op

 

Contactpersoon
SCEZ
Marc Kocken
sectorhoofd Erfgoed en Publiek
mhjm.kocken@scez.nl

 De Nieuwe Kerk

Kerkplein 1
4301 EE Zierikzee
I www.nieuwekerkzierikzee.nl


Agenda data