Museumregister Nederland

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Op de website van het museumregister leest u meer >>

Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.
Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. 

Meer informatie en aanmelding Museumregister Nederland

U vindt op de website van museumconsulenten inhoudelijke informatie die u kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een onafhankelijke stichting die losstaat van het Landelijk Contact van Museumconsulenten. Voor meer informatie en om opgenomen te worden in Museumregister Nederland verwijzen wij u naar de officiële website www.museumregisternederland.nl.

Geregistreerde musea in Zeeland