Musea

In een snel veranderende maatschappij als de onze is voor musea een belangrijke taak weggelegd. Musea vormen als het ware het collectieve geheugen van een samenleving en weerspiegelen het dagelijkse leven van vroeger in voorwerpen, fragmenten en verhalen.

In de Zeeuwse musea zijn de meest uiteenlopende collecties te zien. Stads- en zeegezichten, visserijvaartuigen, landbouwgereedschappen, textiel, religieuze voorwerpen, gildenpenningen, schelpen, opgezette dieren, oorlogsattributen en huisraad. Hiermee leveren de musea een belangrijke bijdrage aan het cultuurtoeristische aanbod van de provincie.

Vereniging van Zeeuwse Musea
Zeeland kent naar verhouding een rijk museumbestand: één museum per 7.500 inwoners, tegen landelijk één museum per 16.500 inwoners. In Zeeland zijn er vijftig musea, waarvan vijfendertig musea aangesloten bij de Vereniging van Zeeuwse Musea. Van alle vijftig musea is op de website ZeelandMuseumland.nl een korte presentatie in woord en beeld te zien.

Museumbeleid
De Zeeuwse musea vormen een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur van Zeeland. Musea spelen een rol bij citymarketing en dragen bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van Zeeland mede vanwege het feit dat het veelal elk-weervoorzieningen zijn. 
De Provincie Zeeland zet in op een samenhangend provinciaal bestel van musea die de collecties bewaren, onderzoeken en toegankelijk maken. 
Musea bewaren een deel van ons erfgoed in de vorm van voorwerpen en bijbehorende verhalen. Op deze manier geven we ze door aan volgende generaties. Door het 'nu' in relatie te brengen met het verleden, komt de geschiedenis tot leven en zijn locaties, voorwerpen en gebruiken beter te plaatsen in het heden. Hiermee dragen de musea bij aan Zeeuwse Ankers.

Museumregister Nederland
Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. In Zeeland zijn zestien geregistreerde musea.

Advies en ondersteuning
Vanuit het Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 richt het museumconsulentschap van de SCEZ zich deze jaren op:

 

Meer informatie