Musea

In een snel veranderende maatschappij als de onze is voor musea een belangrijke taak weggelegd. Musea vormen als het ware het collectieve geheugen van een samenleving en weerspiegelen het dagelijkse leven van vroeger in voorwerpen, fragmenten en verhalen.

In de Zeeuwse musea zijn de meest uiteenlopende collecties te zien. Stads- en zeegezichten, visserijvaartuigen, landbouwgereedschappen, textiel, religieuze voorwerpen, gildenpenningen, schelpen, opgezette dieren, oorlogsattributen en huisraad. Hiermee leveren de musea een belangrijke bijdrage aan het cultuurtoeristische aanbod van de provincie.

Vereniging van Zeeuwse Musea
Zeeland kent naar verhouding een rijk museumbestand: één museum per 7.500 inwoners, tegen landelijk één museum per 16.500 inwoners. In Zeeland zijn er vijftig musea, waarvan vijfendertig musea aangesloten bij de Vereniging van Zeeuwse Musea. Van alle vijftig musea is op de website ZeelandMuseumland.nl een korte presentatie in woord en beeld te zien.

Museumbeleid
De Zeeuwse musea vormen een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur van Zeeland. Zij hebben een grote rol in het bewaren en ontsluiten van het museale erfgoed in Zeeland. Zij dragen bij aan de cultuur/toeristische aantrekkelijkheid van Zeeland (als elk/weervoorziening) en de leefbaarheid van Zeeland (onder meer door de inzet van vele vrijwilligers). Daarnaast kunnen de musea als beheerders van museale collecties van (Zeeuws) (im-)materieel erfgoed, een belangrijke bijdrage leveren aan Zeeuwse Ankers (Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2015). De Provincie stimuleert wel dat in de komende jaren meer wordt ingezet op samenwerking en afstemming.

Museumregister Nederland

Digitaal Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. In Zeeland zijn vijftien geregistreerde musea.

Advies en ondersteuning
Vanuit het Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2015 richt het museumconsulentschap van de SCEZ zich deze jaren op samenwerking met en tussen de op provinciaal niveau werkende (thema)musea, medewerking van ten minste provinciaal werkende (thema)musea aan Zeeuwse Ankers (Culturele Biografie van Zeeland), het in samenspraak met de gemeenten stimuleren van regionale museale samenwerkingsverbanden en de profilering van de museumcollecties binnen één digitaal Zeelandmuseum. Uiteraard van de adviseurs van de SCEZ voor advisering 'op maat' via de helpdesk.
 

Meer informatie