Nationaal Programma Herbestemming

In 2010 is het Nationaal Programma Herbestemming van start gegaan, mede om de beleidswijziging van MoMo, de modernisering van de monumentenzorg verder te accentueren en te ondersteunen. Ook in Zeeland krijgt herbestemming ruim de aandacht. 

Een groot aantal organisaties in heel Nederland werkt samen aan een gezamenlijke activiteitenagenda om herbestemming te stimuleren. De activiteiten van het projectbureau Herbestemming bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE), het geïnstalleerde H(erbestemmings)team én de vele kennisprojecten die reeds zijn geïnitieerd en vanaf 2011 tot en met 2014 opgeleverd zullen worden, zullen deel uitmaken van de Nationale Agenda Herbestemming (zie de Agenda op hoofdlijnen >>).

Zeeland en herbestemming
Vanzelfsprekend zal ook de SCEZ in haar verdere programmering van netwerkdagen en themadagen rekening houden met dit thema. De aftrap werd 15 september 2010 gegeven met een themamiddag over de herbestemming van boerenschuren, een in Zeeland alom aanwezige en ‘moeilijke’ categorie van gebouwen. Ze zijn heel bepalend voor de uitstraling van het Zeeuwse landschap, maar anderzijds staat de economische functie sterk onder druk en daarmee ook het behoud ervan. Daarnaast zal ook religieus erfgoed in 2011 in diverse projecten veel nadruk krijgen.
 

Meer informatie