Odulphuskerk Meliskerke

De kerk en de toren van Meliskerke dateren van omstreeks 1400. Bijzonder is de scheve stand van de toren, veroorzaakt tijdens de bouw van de kerk. Deze verzakkingen zijn na enige tijd tot stilstand gekomen, zodat er geen nadelige gevolgen zijn ontstaan.

Tijdens het beleg van Middelburg (1572-1574) is de Odulphuskerk ernstig beschadigd geraakt. Na overgang van de kerk in Protestantse handen is deze schade hersteld.

In de loop van de 17e eeuw vond een ingrijpende verbouwing plaats. Daarbij werd het schip samen met de aangebouwde zuidbeuk tot een eenheid samengevoegd en onder één tongewelf gebracht. In de tijd zal ook het koor van de kerk zijn afgebroken.

De restauratie werd uitgevoerd door Bouwbedrijf Van de Linde uit Goes. Naast restauratie is ook een behoorlijke uitbreiding bijgebouwd. Deze combinatie maakte het uiteraard erg uitdagend voor de ROP-leerlingen die op deze manier breed inzetbaar zijn en diverse onderdelen in hun opleiding kunnen maken. De restauratie is eind 2011 afgerond.