Restauratieregeling rijksmonumenten

Per 1 november is de restauratieregeling weer opengesteld voor eigenaren van rijksmonumenten. Zij kunnen vanaf dan tot 15 december 2018 een subsidieaanvraag indienen bij de Provincie Zeeland voor bijdrage in de restauratiekosten van hun rijksmonument.

Voor 2019 is er een bedrag beschikbaar van bijna 1,4 miljoen euro. Het bedrag is verhoogd ten opzichte van vorig jaar, omdat er dit jaar voor het eerst sprake is van provinciale cofinanciering. Hier vindt u het aanvraagformulier en verdere toelichting op de regeling.