Project Betere Bestemming voor Boerderij

Half maart 2018 is de SCEZ gestart met het project Betere Bestemming voor de Boerderij. Doelstelling van het project is om wensen en mogelijkheden voor behoud en doorontwikkeling in de vorm van hergebruik, herbestemming en nevenbestemming van het agrarisch erfgoed in Zeeland in beeld te brengen. 
 
Hiertoe zal in de komende maanden een vijftiental eigenaren van historische boerderijen in vijf Zeeuwse krimpregio’s geïnterviewd worden. Vervolgens zullen de wensen en verwachtingen van deze eigenaren worden gespiegeld aan het huidige (ruimtelijke) beleid van de desbetreffende gemeenten en de Provincie Zeeland. Speciale focus zal liggen op mogelijk in te passen verbeteringen in de in voorbereiding zijnde provinciale en gemeentelijke omgevingsplannen. Ofwel denken in kansen en mogelijkheden, met het behoud van het voor Zeeland zo karakteristieke agrarische erfgoed als uitgangspunt.
 
Het project Betere Bestemming voor de Boerderij wordt binnen het rijksprogramma Visie Erfgoed en Ruimte uitgevoerd op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De projectleiding ligt bij de SCEZ, de overige projectdeelnemers zijn de Provincie Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de gemeenten Tholen, Veere, Borsele, Sluis, Hulst en Terneuzen. Het project zal nog voor het eind van dit jaar worden afgerond. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met projectleider
Marinus van Dintel, adviseur
T 0(31) 118 - 670 616
E mp.van.dintel@scez.nl