Monumentenpaspoort

helpt verduurzamen woonhuismonumenten
 
Monumenten zijn bij uitstek duurzaam. Ze gaan immers al lang mee. Maar hoe oud een pand ook is, energiebesparende aanpassingen zijn altijd mogelijk, al zijn die wel van een andere orde dan bij nieuwe gebouwen. Lang niet alle maatregelen kunnen risicoloos worden toegepast. Het monumentenpaspoort geeft de eigenaar inzicht in de duurzaamheidsmaatregelen die voor zijn monumentenpand van toepassing zijn.
 
Innovatieve aanpak 
Samen met de gemeenten Middelburg, Veere en Schouwen-Duiveland, enkele bedrijven en bewonersgroepen (de ‘Energiealliantie’) heeft de SCEZ een project georganiseerd om te komen tot een innovatieve aanpak voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen voor monumenten. Centraal hierin staat de ontwikkeling van het 'duurzaammonumentenpaspoort'. De focus ligt op woonhuismonumenten.
 
De realisatie van het project verloopt fasegewijs. In 2017 is het stramien voor het duurzaammonumentenpaspoort ontwikkeld en in de praktijk getest. In de loop van 2018 wordt het uitgezet bij ongeveer 150 monumenteigenaren. De belangstelling hiervoor is groot.
 
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 
Voor wie
Het duurzaammonumentenpaspoort is bedoeld voor eigenaren van woonhuismonumenten in een historische kern (stad of dorp). Hoewel het ook voor monumenten in het buitengebied zoals monumentale boerderijen en buitenplaatsen van waarde is, behoren deze in de projectfase niet tot de doelgroep. 
 
Deelname en aanvragen
Deelname aan het project staat open voor een beperkte groep van eigenaren van woonhuismonumenten in Middelburg, Veere en Schouwen-Duiveland. Eigenaren ontvangen het duurzaammonumentenpaspoort gratis. 
 
Met ingang van september 2018 kan iedere monumenteneigenaar een duurzaammonumentenpaspoort bij de SCEZ aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Abonnees van de Monumentenwacht betalen een gereduceerd tarief. 
 
Het duurzaammonumentenpaspoort wordt landelijk uitgezet via de Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland.  
 
Wat houdt het in
Door middel van een vragenlijst worden de wensen en ambities van de monumenteneigenaar geïnventariseerd. Dan volgt een inspectie door ervaren en speciaal opgeleide monumentenwachters. Ter plekke worden foto’s gemaakt en gegevens verzameld.
 
In het duurzaammonumentenpaspoort is alle informatie systematisch beschreven en geordend. Er wordt ingegaan op het pand zelf, de thermografie, de energie en de technische aspecten. 
De kern van het duurzaammonumentenpaspoort zijn de aanbevelingen, dat wil zegen de duurzaamheidsmaatregelen die voor het pand van toepassing zijn. Die maatregelen variëren van betrekkelijk eenvoudig (het aanbrengen van isolerend (monumenten)glas, tochtstrippen, raamluiken en het goed inregelen van installaties) tot behoorlijk ingrijpend (dak-, gevel- en vloerisolatie). Ook toepassingsmogelijkheden van LED-verlichting, pelletkachels, lucht-warmtepompen en IR-verwarming passeren de revue. 
 
Warmtelekken opsporen 
Onderdeel van de inspectie is het maken van warmtefoto’s om warmtelekken op te sporen. In een oogopslag is te zien waar de kritieke punten van het monument zitten. Deze foto’s en andere afbeeldingen worden opgenomen in het duurzaammonumentenpaspoort. 
 
Energieneutraliteit
Volledige energieneutraliteit van een monumentenpand is lastig, maar niet onmogelijk. In Middelburg zijn al vier monumenten energieneutraal. Wanneer maatregelen uit het duurzaammonumentenpaspoort extra comfort en duurzame waarde opleveren is dat een stimulans om verder te gaan.
Het volledig zelf opwekken van de benodigde elektriciteit is niet altijd mogelijk. Soms zijn zonnepanelen niet toegestaan. Participeren in een coöperatief zonnestroomprojecten is dan een alternatief.
 
Advies op maat
Een duurzaammonumentenpaspoort is een advies op maat. Het geeft de stand van zaken op dit moment weer en het geeft de maatregelen aan die kunnen worden getroffen om het monument duurzamer te maken.  
Het advies maakt duidelijk waar de besparingskansen liggen, hoe deze op een verantwoorde wijze doorgevoerd kunnen worden, welke invloed dit heeft op het wooncomfort, of er een vergunning nodig is en welke mogelijkheden er zijn om de verschillende maatregelen te financieren.     
 
Specifieke vragen?
De Monumentenwacht denkt graag met u mee in duurzame oplossingen voor monumenten. Als abonnee kunt u altijd terecht bij de adviseurs van de Monumentenwacht. Ook niet-abonnees kunnen (eenmalig) een advies aanvragen. Het blijft altijd maatwerk; elk monument is anders en vraagt weer om andere oplossingen.
 
Contact
SCEZ - Monumentenwacht
Postbus 49
4330 AA Middelburg
T +31 (0)118-670870
E info@scez.nl
 

Meer informatie