Aanvragen herbestemmingssubsidie

Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober 2017 weer mogelijk! Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

De regeling omvat twee soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand èn voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van een gebouw.

Termijn van aanvragen
De Herbestemmingssubsidie kan worden aangevraagd van 1 oktober tot en met 30 november 2017. In totaal heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro gereserveerd voor de regeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.
 
Subsidie voor onderzoek
Eigenaren en belanghebbenden kunnen in deze periode subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar.
 
Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen
Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting of een offerte meesturen die is opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem). U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit begrotingsmodel staat op monumenten.nl. Hier vindt u eind september ook de formulieren voor uw aanvraag.
 
Subsidieregeling voorkomt leegstand
De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De subsidieregeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan. De regeling geldt voor gebouwen waarvoor het minder makkelijk is een nieuwe bestemming te vinden, zoals kerken, industriegebouwen en scholen. Zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend) komen in aanmerking voor subsidie.
 
Meer informatie