Cultuurkwadraat Zeeland

Met ingang van 1 april is de stichting Cultuurkwadraat, ‘C2’, actief als Zeeuws kennisplatform en penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
In samenwerking met diverse provinciale en regionale partners werkt C2 aan het cultuureducatie beleid en de inbedding van cultuureducatie in de dagelijkse praktijk van de scholen.
 
Oprichting en uitvoering
De oprichting van Cultuurkwadraat betekent de start van de uitvoering van het Zeeuwse plan voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2017-2020 in de Oosterschelderegio en op Walcheren. Samen met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), ZB | Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland, het Zeeuws Museum, Stichting Kinderkunstweek en CBK Zeeland wordt een stevig fundament gelegd in de ondersteuning van het onderwijs.
 
 
Doorontwikkelen en investeren
Belangrijke onderwerpen zijn: kennisdeling, uitwisseling van werkwijzen en hoogwaardige productontwikkeling samen met het onderwijs. 
Voor SCEZ betekent dit doorontwikkeling van de leerlijn Erfgoed en ondersteuning van deskundigheidsbevordering van educatiemedewerkers en vrijwilligers van lokale musea.
 
Gedeputeerde Ben de Reu verwoorde het als volgt: "Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van het Zeeuws cultuurbeleid. Scholieren en studenten komen via school in aanraking met kunst, erfgoed en media. Wij investeren daarom graag in projecten als Kunst kijken in de klas voor het tot stand komen van een doorgaande leerlijn cultuureducatie in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs."
 
Meer informatie