Erfgoed in het nieuwe curriculum

De ontwikkelteams van curriculum.nu zullen per leergebied aan de slag gaan met de uitwerking van plannen voor een nieuw curriculum voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

Elk team krijgt van tevoren relevante informatie, waaronder visiedocumenten die zijn opgesteld door de verschillende vakverenigingen. Voor erfgoededucatie bestaat er geen vakvereniging.

Daarom draagt het landelijk vakoverleg erfgoededucatie met deze notitie graag bij aan de voeding van die ontwikkelteams waarvoor wij inschatten dat erfgoed relevant is: Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Burgerschap en mogelijk Mens en Natuur en Digitale geletterdheid.

 

Meer informatie