Subsidie Mediakunst - en Erfgoededucatie

Regeling voor projecten in het basisonderwijs
 
Mediakunst en erfgoed zijn dichtbij en actueel. Kinderen worden omringd door media en zijn dagelijks bezig met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen. Toch zijn deze gebieden nog weinig zichtbaar in het cultuuronderwijs.  
 
Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het basisonderwijs in de praktijk kunnen worden gebracht.
 
Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als kunstzinnige uiting, zoals recentelijk ontwikkelde technologieën, informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen. 
 
Wat is erfgoededucatie? 
Erfgoededucatie is het leren over en door de materiële en immateriële sporen uit het verleden. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je met een kritische blik betekenis kan geven aan verleden, heden en toekomst.
 
De subsidieregeling in het kort 
Voor wie? 
Het project moet een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere basisscholen. De subsidie wordt aangevraagd door een culturele instelling.

Waarvoor? 
Voor een project op het gebied van mediakunst- of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie.

Wanneer? 
Er zijn twee aanvraagrondes. Aanvragen die in deze periode binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Hoeveel?
Van 26.000 euro tot 80.000 euro per project.
Wanneer de subsidie is ontvangen, moet de aanvrager minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen.

Meer informatie