Handleiding Beleid en praktijk voor historische verenigingen

Voor besturen van historische verenigingen is in het voorjaar van 2011 een nuttige handleiding verschenen onder de titel Beleid en praktijk. De auteur is Herman Meddens en de uitgave lag in handen van het NCV, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht.

Zeeland telt - heel overzichtelijk - elf heem- of oudheidkundige organisaties die tezamen de complete provincie bestrijken. Ze zijn er groot en klein, de ene jong en de andere eerbiedwaardig oud, en ze bestaan in verenigingsvorm of als stichting. Voor de besturen van deze heemkundige organisaties kan de handleiding een handig hulpmiddel zijn.

Inhoud
In bijna honderd bladzijden komen allerhande vragen en de antwoorden daarop aan de orde. Bijvoorbeeld: hoe organiseer je de financiën; hoe motiveer je de eigen vrijwilligers; hoe betrek je (meer) jongeren bij de organisatie? Vele praktische voorbeelden maken deze handleiding concreet. Bij de voorbeelden passeren onder andere Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Heemkundige Kring Walcheren de revue, met voor collega-organisaties nuttige ervaringen.

Verkoopinformatie
Beleid en praktijk. Handleiding voor historische verenigingen is te bestellen door 17,50 euro over te maken op giro 810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur o.v.v. ‘beleid en praktijk’.