Kwaliteitsteam Deltawerken gewenst

Op 27 juni 2018 vond op Deltapark Neeltje Jans de SCEZ-netwerkdag Deltawerken en Kustvisie plaats. De key-note werd verzorgd door dr. Marinke Steenhuis*). Dagvoorzitter was Wim Scholten van de SCEZ. Andere sprekers waren Ellen Vreenegoor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Joost Wijnekus van Rijkswaterstaat en gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen.

Marinke Steenhuis benadrukte de waarden die verder reiken dan de dammen en werken an sich. De Deltawerken waren ook een programma voor ‘social engineering’, waarbij de samenleving opnieuw werd ontworpen met aandacht voor allerlei sociale, culturele, economische en landschappelijke aspecten.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen die knagen aan de bijzondere waarden van de deltawerken, zoals de ontwikkeling van Brouwerseiland. Marinke pleit daarom voor het maken van een integrale visie en het instellen van een kwaliteitsteam om ook bij de komende uitdagingen het ambitieniveau hoog te houden en het landschap niet verder te laten verrommelen.

Interview
Lees het interview met Marinke Steenhuis, keynotespreker tijdens de themamiddag Deltawerken en Kustvisie Zeeland, welke wordt gepubliceerd in Zeeuws Erfgoed van september 2018.

Afvoerputje van Europa
Ellen Vreenegoor omschreef Nederland als het (letterlijke) afvoerputje van Europa wat water betreft. De eeuwenlange ervaring met het water kan opnieuw worden ingezet voor de opgaven van nu. Hierbij verwijst ze onder meer naar de Handreiking Water erfgoed en ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Langetermijnvisie Rijkswaterstaat
Joost Wijnekus sprak over de langetermijnvisie van Rijkswaterstaat (Koers 2020). Een van de actiepunten is het realiseren van visies voor de deltadammen en hij nodigde alle partijen uit om input te leveren over hoe het proces het beste ingericht zou kunnen worden. De visies moeten een kader bieden voor de verschillende ruimtelijke uitdagingen die er leven. 

Breed gedragen Provinciale Kustvisie
Gedeputeerde Carla Schönknecht schetste de zoektocht om met vijftien partijen tot een breed gedragen Provinciale Kustvisie te komen, als een belangrijk instrument om de landschappelijke kwaliteiten van de Zeeuwse kust te behouden. De Deltawerken vormen daarbij een bijzonder icoon, waarbij Zeeland van haar zwakte een kracht heeft gemaakt. 


Moment tijdens de workshoprondes ...

Workshops
Tenslotte werd tijdens de twee workshoprondes in groepen onder leiding van Robbert Trompetter (Zeeuwse Milieufederatie) en David Koren (SCEZ) gesproken over de aspecten recreatieontwikkeling en monumentaliteit. En voor zover dat niet op ieders netvlies was gebrand, maakte een excursie naar de pijler van de Oosterscheldekering nog eens duidelijk hoe groots en imposant de Deltawerken zijn.

  
Gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen (Provincie Zeeland) en Ellen Vreenegoor (RCE)

 

   
Joost Wijnekus (Rijkswaterstaat) en Robbert Trompetter (Zeeuwse Milieu Federatie)

 

* De presentatie van dr. Marinke Steenhuis is te zwaar om online te plaatsen, maar kan desgewenst separaat worden opgevraagd bij Marianne Boone, md.boone@scez.nl.