Themamiddag Deltawerken

en Kustvisie Zeeland

op woensdag 27 juni 2018

 

In 2018 is het precies 60 jaar geleden dat de eerste van een lange reeks Deltawerken werd opgeleverd, de Algerakering ofwel de stormvloedkering in de Hollandse IJssel. Het laatste grote project, de Maeslandkering, dateert al weer uit 1997. 

De iconische dammen en waterwerken zijn tot het collectieve geheugen van Nederland gaan behoren en een beeldmerk van Zeeland geworden, met als belangrijkste misschien wel de Stormvloedkering in de Oosterschelde. Ook in toeristische zin zijn de Deltawerken een belangrijke waarde voor de Provincie geworden.

Aanpassingen en ontwikkelingen
Verschillende ontwikkelingen op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme, natuur en ecologie, energie en waterveiligheid maken voortdurende aanpassing van de dammen en deltawerken noodzakelijk. Daarbij is het de vraag vanuit welke optiek en met welk doel de aanpassingen gepleegd worden.

 


Over de key note spreekster 
Dr. Marinke Steenhuis (1971) van Bureau Steenhuis Meurs heeft een uitgebreid CV op het gebied van erfgoed en ruimte, maar ten aanzien van deze dag is het interessant om te vermelden dat zij lid is van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk, verschillende adviezen over de Deltawerken heeft opgesteld en ook is zij auteur van het prachtige publieksboek “De Deltawerken” dat in 2016 is verschenen. Lees meer in de bijlage.

Locatie
De themamiddag zal plaatsvinden in het Deltapark Neeltje Jans op de Oosterscheldekering (voormalig werkeiland Neeltje Jans). Klik hier voor de route.

Aanmelden
De deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. U kunt uw aanmelding vóór 22 juni 2018 sturen naar netwerkdag@scez.nl met vermelding van:

 

* In de bijlage onderaan deze pagina treft u de toelichting en programma van deze dag.

 


Agenda data