Erfgoed: drager van de omgevingsvisie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en SCEZ organiseren op woensdag 18 april 2018 gezamenlijk een informatiebijeenkomst over de rol van erfgoed in de omgevingsvisie. 
 
Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld.
 
Vervanging
In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie enigszins lijkt op de traditionele structuurvisie, zijn er twee belangrijke verschillen. Allereerst worden in de omgevingsvisie meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal. Daarnaast moet de omgevingsvisie tot stand komen op basis van participatie. Cultureel erfgoed kan hierbij een drijvende kracht zijn.
 
 
Het DNA van een gemeente
Het verhaal van het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan – monumentale bebouwing, cultuurlandschap en archeologie – vormen immers het DNA van een gemeente. Zodoende speelt het een grote rol in het dagelijkse leven en de identiteit van de mensen die er wonen.
 
Meerdere bijeenkomsten
In de aanloop naar de wet zullen SCEZ en RCE meerdere bijeenkomsten gaan organiseren, over verschillende deelaspecten van dit thema. Noteert u woensdag 18 april 2018 alvast in uw agenda. 

Agenda data