Verslag van de themamiddag Erfgoed en Omgevingswet

Op woensdag 18 april 2018 organiseerden SCEZ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een themamiddag over erfgoed en de Omgevingswet. De middag was bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie, erfgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten, de provincie en het Rijk.
 
De bijeenkomst zoomde in op erfgoed als drager van de omgevingsvisie, op erfgoed als onderdeel van de kernkwaliteiten van een gemeente en op de omgeving van het monument. Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld.
 
 
De twee discussierondes over het zoeken en benoemen van kernkwaliteiten en hoe deze vervolgens in te zetten bleken veel te kort. De discussies tussen de bijna 40 deelnemers waren geanimeerd en er kwam veel naar boven: veel vragen over hoe je bijvoorbeeld publieksparticipatie organiseert, maar ook veel tips van hoe andere gemeenten bepaalde dingen aanpakken.
 
Van de middag is een mooi getekend verslag gemaakt. Onderaan deze pagina staan het verslag en de presentaties die gegeven zijn.
 
Vervolg
Het Steunpuntennetwerk - waar SCEZ deel van uitmaakt - en de RCE hebben al besloten dat er meerdere bijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd zullen gaan worden.  
 
Vervanging
In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie enigszins lijkt op de traditionele structuurvisie, zijn er twee belangrijke verschillen. Allereerst worden in de omgevingsvisie meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal. Daarnaast moet de omgevingsvisie tot stand komen op basis van participatie. Cultureel erfgoed kan hierbij een drijvende kracht zijn.