Mediatheek

De mediatheek van de SCEZ telt circa 4.000 titels. Zij bevat informatie gerelateerd aan het brede werkterrein van de SCEZ. Zeeuws Erfgoed - blad voor erfgoedliefhebbers is de periodieke uitgave van de SCEZ en sinds 2014 de hernieuwde opvolger van de gelijknamige nieuwsbrief.

Speerpunten bij de collectievorming van de mediatheek zijn de vakgebieden archeologie en monumentenzorg. De collectie bestaat nog grotendeels uit gedrukte media, maar in toenemende mate vindt uitbreiding plaats met andere dragers zoals cd’s, dvd’s en videobanden.

Mediatheek online doorzoeken
De catalogus van de mediatheek is digitaal te raadplegen en maakt deel uit van de door de Zeeuwse Bibliotheek beheerde catalogus. Hierin is ook het mediatheekbezit van een aantal andere Zeeuwse instellingen opgenomen. Met behulp van de catalogus kunt u op uw werkplek of thuis snel en eenvoudig zoeken in de mediatheek. De beschreven materialen zijn voorzien van een locatiekenmerk (zie verder: gebruikershandleiding).

Onderzoek
De mediatheek is gevestigd in Het Schuitvlot aan de Looierssingel 2 in Middelburg. Het materiaal wordt niet uitgeleend. Voor archeologisch en historisch onderzoek is inzage bij de SCEZ uiteraard mogelijk. Hiervoor kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Tegen een kleine vergoeding kunnen desgewenst fotokopieën worden gemaakt.

Contact
Mediatheek SCEZ
Marleen Houthuijs
Postbus 49
4330 AA Middelburg
T +31(0)118-670870
info@scez.nl 
I Mediatheek