Adviseurs archeologie en medewerkers Zeeuws Archeologisch Depot


Archeologische Dienstverlening voor overheden
adviesarcheologie@scez.nl
Karel-Jan Kerckhaert, adviseur archeologie
senior KNA archeoloog
Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS)
T +31 (0)113-249715 / (0)118-670611
E k.kerckhaert@goes.nl / kjr.kerckhaert@scez.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag


Helpdesk Archeologie
helpdeskarcheologie@scez.nl


Vondstmeldingen en archeologisch spreekuur
Hans Jongepier, adviseur archeologie
KNA archeoloog MA, senior KNA prospector
T +31 (0)118-670878
E j.jongepier@scez.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag


Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland
Wetenschappelijke ontsluiting
Robert van Dierendonck, adviseur archeologie
senior KNA archeoloog
T +31 (0)118-670877
rm.van.dierendonck@scez.nl  
Werkdagen: maandag t/m vrijdag


Zeeuws Archeologisch Depot
Joost van den Berg, depotbeheerder
T +31 (0)118-670618
E jjh.vanden.berg@scez.nl
Werkdagen: dinsdag  t/m donderdag