Odyssee-project Romeins Aardenburg

In de vorige eeuw zijn er naar schatting ruim 7.500 opgravingen in Nederland gedaan waarvan meer dan de helft niet in detail is uitgewerkt. Dit omdat er destijds nog geen publicatieplicht bestond. De opgravingen in Romeins Aardenburg zijn hier zo'n voorbeeld van.

In oktober 2013 zijn in Aardenburg de resultaten van het uitgevoerd onderzoek naar Romeins Aardenburg officieel gepresenteerd met de aanbieding van twee publicaties: een wetenschappelijk rapport en een publieksboek. De presentatie vond plaats op de openbare basisschool Vorsterman van Oyen in Aardenburg: vóór de bouw hiervan is in 1975 een opgraving uitgevoerd met belangrijke uitkomsten over het militaire karakter van Romeins Aardenburg. Lees meer >>

Start onderzoek
In juli 2010 kon de Provincie Zeeland aan de SCEZ het startsein geven tot de wetenschappelijke uitwerking van de documentatie over Aardenburg. De grote hoeveelheid gegevens van de opgraver van toentertijd, de voormalige provinciaal archeoloog en specialist in terra sigilatta Jan Trimpe Burger, is hierbij van grote waarde.

Nieuwe inzichten
Speerpunt in het onderzoek is de analyse van de opgegraven sporen in samenhang met enkele goed dateerbare vondsten zoals het aardewerk met pottenbakkersstempels, munten en metaalvondsten. Op die manier kan meer inzicht worden verkregen in Romeins Aardenburg. Gespecialiseerde onderzoekers van drie organisaties werken samen in dit project, dat deel uitmaakt van het landelijke Programma Odyssee.
Op deze website en in nieuwsbrief Zeeuws Erfgoed (kijk vanaf aflevering september 2010 bij archeologie) meer over de voortgang van dit project.