Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie

Het Platform Zeeuwse Archeologie - nu Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie - is in 2007 bij de SCEZ opgericht. Aanleiding was de vaststelling van de gewijzigde Monumentenwet 1988 in datzelfde jaar: de Wet op de archeologische monumentenzorg.

Met de WAMZ werden de gemeenten de belangrijkste bestuurslaag op het terrein van archeologiebeleid en uitvoering. Tot 2005 was dit anders geregeld. De ontwikkeling en vaststelling van archeologiebeleid lag toen nog bij de Provincie Zeeland; in de hele provincie zorgde de SCEZ voor de uitvoering.

Schedelfragment van Neanderthaler (bron: RMO Leiden)

Afstemmingsplatform
Door de ontwikkeling van eigen gemeentelijk beleid van de gemeenten kwamen meer archeologen in Zeeland in verschillende posities. Er kwamen meer spelers in het veld; inmiddels hebben alle Zeeuwse gemeenten een eigen archeologiebeleid. De belanghebbenden richtten daarom in 2007 het Platform Zeeuwse Archeologie op. In 2014 is de naam van het platform gewijzigd in Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie.

Deelnemende partijen


Informeren
Het overleg biedt de partners de mogelijkheid om elkaar te informeren over ontwikkelingen in beleid en onderzoek. Discussie en kennisoverdracht leiden tot nieuw inzicht en zo kan gezamenlijk afstemming worden bereikt, doelmatig worden gewerkt en versnippering worden voorkomen.

Overlegstructuur
Het Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie vindt ieder kwartaal plaats. In dit overleg zijn onder meer de aanvullende provinciale richtlijnen voor archeologisch onderzoek voorbereid. Het overleg heeft zijn secretariaat bij de SCEZ.

Contact
Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie
SCEZ
Aafke Bij de Vaate
Postbus 49
4330 AA Middelburg
T +31 (0)118-670885
E ae.bijdevaate@scez.nl