Archeologische tentoonstellingen

In de hal van het stadskantoor in Goes en in het gemeentehuis in Kruiningen zijn twee tentoonstellingen ingericht met als centrale thema archeologie. Omdat niet alleen archeologisch onderzoek, maar ook het tonen van de resultaten van dat onderzoek steeds belangrijker wordt, hebben beide gemeenten het idee opgevat om een tentoonstelling in te richten. 
 
De invulling is verzorgd door de AWN-afdeling Zeeland. De vrijwilligers in de archeologie hebben daarvoor geput uit alle onderzoeken die er in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen.
 


Opening tentoonstelling gemeente Goes door wethouder Derk Alssema (foto Niek Beeke).

Gemeente Goes
De titel van de tentoonstelling in Goes is 'Het ontstaan en de ontwikkeling van Goes, van 0-1586'. Naast dat in de tentoonstelling te zien is hoe de stad Goes zich heeft ontwikkeld, valt ook veel te ontdekken over de handelscontacten die Goes onderhield met streken hier ver vandaan. Ook het begin dit jaar geschreven historische bureauonderzoek voor de historische binnenstad van Goes is op de tentoonstelling in te zien. Tot slot is ook gedacht aan de kleinste bezoekers. Meerdere spelletjes zorgen ervoor dat ook zij spelenderwijs iets kunnen leren over het verleden van Goes. Bij de expositie is een boekje gemaakt. Dit is onderaan de pagina te downloaden.
 
Gemeente Reimerswaal
De gemeente Reimerswaal heeft er voor gekozen de bezoeker meer inzicht te geven in de geschiedenis van het verdronken land van Zuid-Beveland. In de hal van het gemeentehuis in Kruiningen heeft de vitrinekast objecten, sommige wel 800 jaar oud, die worden tentoongesteld. En herinneren aan het verdronken verleden van de stad.
De stad groeide door de handel met Antwerpen in de vijftiende eeuw uit tot de derde stad van Zeeland. Maar dan is er die zaterdag 5 november 1530, de Sint-Felixvloed. Het oostelijk deel van Zuid-Beveland wordt overstroomd. Pogingen om snel te herdijken mislukken steeds. Na nog meer rampen wordt de stad in de zeventiende eeuw verlaten, waarna het in de achttiende eeuw geheel in de golven verdween.
 
De tentoonstellingen zijn nog tot medio 2017 te zien. In Goes zal op een later moment een nieuwe expositie worden ingericht. 
 
 
Meer informatie

Agenda data