Archeologie als hobby

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland - afdeling Zeeland
In Zeeland zijn ook mensen die archeologie als hobby beoefenen. Sommigen zijn actief via locale of regionale heemkundeverenigingen. De meeste amateurarcheologen zijn lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) - Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, die in Zeeland ook een afdeling heeft. Zie hiervoor de website awnzeeland.nl.

Samenwerking AWN en SCEZ
De leden van de afdeling Zeeland zijn nauw verbonden met de SCEZ en voeren regelmatig werkzaamheden uit voor en in samenwerking met de SCEZ. Jaarlijks organiseert de SCEZ voor hen de Zeeuwse AmateurArcheologen Dag, kortweg de ZAAD, met lezingen en presentaties van de AWN-Nederland en -Zeeland en boekverkoop van de AWN en de SCEZ.