Zeeuws Archeologisch Depot

Het Zeeuws Archeologisch Depot is gehuisvest in Het Schuitvlot, de voormalige gemeentelijke brandweerkazerne in Middelburg. 
Het depot uit 2010 voldoet aan alle hedendaagse eisen en beschikt over ultramoderne kantoor-, opslag- en stallingsfaciliteiten.

Depot en archief
Het Zeeuws Archeologisch Depot bestaat uit twee onderdelen:

 
Beeldbank Archeologie
In de Beeldbank Archeologie is een fraaie selectie te zien van de meest aansprekende bodemvondsten uit het Zeeuws Archeologisch Depot >>