Inspiratiebijeenkomst Maand v/d Geschiedenis

Dit jaar is er geen inspiratiebijeenkomst voor de Maand van de Geschiedenis in Zeeland, maar is gekozen voor een regionale bijeenkomst in Zuid-Nederland. Erfgoedorganisaties zijn van harte uitgenodigd op 24 april 2018 in Tilburg rondom het thema: Opstand.

Opstand is een thema over massabewegingen, opruiende pamfletten en de barricaden, maar ook over voorzichtig opereren in de illegaliteit. Van durf en de kracht om door te breken, én van onderdrukking, verraad en moord. Van Spartacus tot de Beeldenstorm en van de vergissing van Troelstra tot het verboden Catalaanse referendum.
 


Programma
> 16.00-20.00 uur (inclusief avondeten: hutspot)
Op het programma staat een panelgesprek waarin drie historici met elkaar in gesprek gaan over opstand in historisch perspectief. In het panel zitten essayist van dit jaar Nelleke Noordervliet, historicus en journalist Marchien den Hertog en een lokale specialist. Tijdens de bijeenkomst kan worden deelgenomen aan workshops rond programmering of publieksgericht schrijven en wordt afgesloten met een toepasselijk avondmaal: hutspot.

Inschrijven
Schrijf in vóór dinsdag 10 april 2018, volg hiervoor de link >>
 
Locatie
Hall of Fame
Burgemeester Brokxlaan 6
5041 SB Tilburg
 

Organisatie
Deze regionale inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met: Historisch Nieuwsblad, Erfgoed Brabant, VVV Midden-Limburg, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.


Meer informatie
•  website Maand van de Geschiedenis >>


Agenda data