Verslag Contactdag Erfgoed en Publiek

Op 30 september 2017 is de eerste Contactdag Erfgoed en Publiek gehouden. Het organiseren van contactdagen is een van de initiatieven van het eind 2016 opgerichte samenwerkingsverband van provinciale platforms, provinciale vrijwilligersorganisaties en de SCEZ. Ruim 40 vrijwilligers en medewerkers van erfgoedorganisaties luisterden naar presentaties en gingen aan de slag in workshops.

Het thema van de Contactdag was ‘erfgoed, beleving en participatie’. Het programma speelde zich af in de sfeervolle Sint-Adriaanskerk aan de ring van Dreischor en deels ook in het nabijgelegen dorpshuis. Geen mooiere plek dan de Sint-Adriaanskerk voor het thema, want de kerk is niet alleen erfgoed, maar het is vanouds ook een plek van beleving en participatie. 

Het strategisch narratief van Drenthe
Drenthe is een min of meer met Zeeland vergelijkbare provincie. Daar heeft men een tijdje geleden gekozen voor een aanpak die het mogelijk maakt het verhaal van Drenthe op een strategisch niveau en met herkenbare programmalijnen te vertellen. Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek bij de SCEZ was tot voor kort projectleider voor deze aanpak. Hij liet in een boeiende presentatie zien wat de resultaten van deze Drentse aanpak zijn en vergeleek die met de aanpak in Zeeland en met Zeeuwse Ankers.
 
Twee workshops
In 2 workshops is nader ingezoomd op de aspecten kijken naar erfgoed en beleven van erfgoed. 
 
 
Meer beleving 
Na de afsluiting volgde een gezamenlijk lunch en aansluitend kregen de deelnemers aan de Contactdag de gelegenheid om een rondleiding en mini-proeverij te krijgen in Wijnhoeve De Kleine Schorre. Voor het vervoer van Adriaanskerk naar De Kleine Schorre kozen enkelen voor de boerenwagen, getrokken door 2 onvervalste Zeeuwse trekpaarden. Dat zorgde weer voor een geheel eigen beleving van het erfgoed. Dreischor was die middag 1 van de 13 locaties van de Erfgoeddag in het Landschap.