Meedenken over leefomgeving van Zeeland

De Provincie Zeeland werkt aan een Omgevingsvisie. Ook het cultureel erfgoed maakt deel uit van de leefomgeving. Meedenken over hoe Zeeland er in de toekomst uit moet gaan zien kan door de digitale enquête in te vullen.
 
Wat is een Omgevingsvisie?
Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.
 
Waarom een Omgevingsvisie?
Veel verschillende regels en visies staan nu in dienst van de kwaliteit van de Zeeuwse fysieke leefomgeving. Wij maken dit graag eenvoudiger en beter. Om tot een goede afweging te komen over wat goed is voor deze leefomgeving wordt er één visie gemaakt die al die losse regels en visies vervangt. Hierbij kunnen afwegingen eenvoudiger worden gemaakt en is er meer duidelijkheid over mogelijkheden voor maatwerk.
 
Meedenken? Vul de enquête in!