Tentoonstelling Romeinse kust

De tentoonstelling Romeinse kust is vanaf zaterdag 18 november 2017 te bezoeken in het Zeeuws Museum in Middelburg. De SCEZ heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de expositie, die eerder in maart 2016 in het Rijksmuseum van Oudheden werd gepresenteerd. De tentoonstelling in het Zeeuws Museum is in samenwerking met de SCEZ verder uitgebreid met extra Zeeuwse onderwerpen.
 
Wandel langs de Romeinse kust van noord naar zuid en ontdek hoe de Romeinen en andere bewoners daar zo’n tweeduizend jaar geleden leven en werken. De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, volgt de loop van de Rijn. In het westen mondt deze rivier uit in dat andere belangrijke water: de Noordzee. Het kustgebied van Nederland is daarom voor de Romeinen extra belangrijk met het oog op handelsbelangen en militaire strategie.
 
Tentoonstelling
In de tentoonstelling zijn voorwerpen te zien uit de collecties van het Rijksmuseum van Oudheden en provinciale en gemeentelijke archeologische depots die afkomstig zijn uit plaatsen en gebieden aan zee, van Texel tot Zeeland. Wapens, kostbaarheden, huisraad en handelswaar worden tentoongesteld. In het Zeeuws Museum zal extra aandacht worden besteed aan de Zeeuwse bijdrage aan de Romeinse economie. 
 
Romeins Aardenburg
Nieuw onderdeel in de Zeeuwse tentoonstelling is een interactieve digitale presentatie van de resultaten van het in 2013 afgesloten onderzoek van het Romeinse fort van Aardenburg. Daarin kan onder andere rondgekeken worden in digitale reconstructies van het hoofdkwartier, het poortgebouw en een soldatenbarak. Deze presentatie kon in opdracht van de Stichting Archeologisch Museum Zeeland tot stand komen door bijdragen van de Provincie Zeeland en Dow Benelux Terneuzen.
 
De tentoonstelling Romeinse kust is eerder te zien geweest in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, het  Huis van Hilde in Castricum en het Muzee in Scheveningen. Het Zeeuws Museum is de laatste halte van de tentoonstelling langs de Romeinse kust.
 
 
Meer informatie

 


Agenda data