Tentoonstelling Romeinse kust

In het Zeeuws Museum in Middelburg is tot en met 6 mei 2018 de tentoonstelling 'Romeinse kust. Het land van Nehalennia' te bezoeken. De SCEZ heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de expositie, die in maart 2016 in het Rijksmuseum van Oudheden voor het eerst werd gepresenteerd. De tentoonstelling in het Zeeuws Museum is in samenwerking met de SCEZ verder uitgebreid met extra Zeeuwse onderwerpen.
 
Over de tentoonstelling
De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, volgt de loop van de Rijn. In het westen mondt deze rivier uit in dat andere belangrijke water, de Noordzee. Het kustgebied van Nederland, van Texel tot Zeeland, is voor de Romeinen daarom vanuit handelsoogpunt en militaire strategie heel belangrijk geweest. In de tentoonstelling 'Romeinse kust' zijn voorwerpen te zien uit de collecties van het Rijksmuseum van Oudheden en provinciale en gemeentelijke archeologische depots die afkomstig zijn uit plaatsen en gebieden aan deze Romeinse Noordzeekust. Het merendeel van de tentoongestelde Zeeuwse vondsten is afkomstig uit het Zeeuws Archeologisch Depot van de SCEZ. Wandel langs de Romeinse kust van noord naar zuid en ontdek hoe de Romeinen en andere bewoners daar zo’n tweeduizend jaar geleden leefden en werkten. Zie hun wapens, kostbaarheden, huisraad en handelswaar.
 
Zeeuws jasje
Het Zeeuws Museum stak de tentoonstelling in een nieuw jasje en verlegde de aandacht naar Zeeuwse en Zuid-Hollandse vondsten. De SCEZ droeg hierin bij met deskundige kennis en vondsten uit de collecties van de Provincie Zeeland en het Zeeuws Genootschap. Zo was Zeeland voor de Romeinen belangrijk vanwege allec, een zoute vissaus die onmisbaar was bij de maaltijd. Ook is er ruim aandacht voor de Zeeuwse beschermvrouwe van handelaren en zeelieden, Nehalennia.
 
Romeins Aardenburg
Nieuw onderdeel in de Zeeuwse tentoonstelling is een interactieve digitale presentatie van de resultaten van het in 2013 afgesloten onderzoek van het Romeinse fort van Aardenburg. Daarin kan onder andere rondgekeken worden in digitale reconstructies van het hoofdkwartier, het poortgebouw en een soldatenbarak. Deze presentatie kon in opdracht van de Stichting Archeologisch Museum Zeeland tot stand komen door bijdragen van de Provincie Zeeland en Dow Benelux Terneuzen.
 
Laatste halte
De oorspronkelijke tentoonstelling 'Romeinse kust' is gemaakt door het Rijkmuseum van Oudheden in Leiden in samenwerking met Hazenberg Archeologie en is al op reis geweest naar Castricum (Huis van Hilde) en Scheveningen (Muzee). Middelburg (Zeeuws Museum) is de laatste halte op deze reis.
 
Rondleidingen
Rondje Romeinse kust – halte Zeeland
Robert van Dierendonck, specialist-archeoloog Romeinse tijd van de SCEZ, neemt u mee door de tentoonstelling.
Vooraf reserveren bij het Zeeuws Museum.
 
Data in 2017: 17 en 27 december.
Data in 2018: 14 januari, 18 februari, 11 maart en 8 april.
 
 
Lees meer over de rondleidingen door de tentoonstelling >>
 
 
Meer informatie

 


Agenda data