Netwerkmiddag bouwhistorie en archeologie

Woensdag 5 april 2017 organiseerde de SCEZ een netwerkmiddag over het thema bouwhistorie en archeologie in gemeentelijk beleid.
 
Voor deze netwerkmiddag werden alle (semi)overheden uitgenodigd maar belangstellenden konden zich ook aanmelden. De netwerkmiddag werd door vijftig deelnemers bezocht en ging over het thema bouwhistorie en archeologie in gemeentelijk beleid met Slot Oostende als casus. Tijdens deze middag kwamen lessen en leerpunten aan bod die ook voor andere gemeenten van belang zijn. De middag werd gehouden in het Historisch Museum De Bevelanden in Goes. 
 

De tuin van Slot Oostende in Goes met zichtbare archeologische resten, is nog in ontwikkeling
 
Centrale vragen 
De sprekers kregen de volgende drie vragen om te verwerken in hun presentatie:
 
Rondleiding 
Halverwege de middag vond een rondleiding door Slot Oostende plaats onder leiding van de ondernemer Anita Maas (Jacoba van Beieren BV). Anita vertelde over de snelle renovatie en bouw van het Slot Oostende. De ontwikkelingen en samenwerking met architecten, aannemers en de gemeente Goes. Binnen de muren van het slot is vanaf maart 2017 alles gereed en volop in bedrijf. Aan de afronding van de bierbrouwerij, hotelkamers en het omliggende terrein/tuin wordt gewerkt.
 
De netwerkmiddag werd goed bezocht met belangstellenden vanuit de disciplines
archeologie, bouwkunde, monumentenzorg en (bouw)historie

Meer informatie over locaties en sprekers