Richtlijnen archeologie Zeeland 2017

In mei 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland een provinciale Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland vastgesteld. GS stellen hierin bovenop de landelijke regeling extra eisen aan archeologisch onderzoek in Zeeland. Bij deze vaststelling is besloten dat de werking van deze richtlijnen telkens na vier jaar geëvalueerd zou worden.

Op 11 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de geactualiseerde Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2017 vastgesteld. Vanwege de invoering van de Erfgoedwet en de daarin veranderde wet- en regelgeving voor archeologisch onderzoek was het ook noodzakelijk de Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014 te actualiseren.

Monsters van een oude bodem (paleosol) uit een onderzoek van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Onderzoek wees uit dat de donkere veenlaag 13.500 jaar geleden is ontstaan.

De actualisering is uitgevoerd door het Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie (PROZA), waarin de adviseurs en medewerkers archeologie van alle Zeeuwse overheden zijn vertegenwoordigd. De regeling wordt dan ook breed gedragen. Met de actualisering is ook de overige inhoud opnieuw tegen het licht gehouden en op een klein aantal punten verduidelijkt.


Meer informatie